Ý là một trong những nước phổ biến nhất ở châu Âu đến thăm vì sự đa dạng của khu bên trong biên giới của nó. Bắc Ý là một điểm nóng hàng đầu khi nói đến văn hóa Ý, với rất nhiều cho du khách tới xem và làm. Cho dù lấy mẫu rượu ngon…