برای مسافرانی که اتفاق می افتد به در ورزش علاقه مند می شود, تور انگلستان برای مسابقات لیگ برتر می تواند یک تجربه خاص. در حالی که چند تیم ها را به ظهور و سقوط از لیگ هر فصل, معنی آن را هرگز دقیقا همان دو بار در یک ردیف, آن را همیشه…