Rau cov neeg ncig uas tshwm sim yuav tsum tau xav nyob rau hauv cov kev ua si, ncig teb chaws hais rau Premier League ntais ntawv yuav ua tau ib tug tshwj xeeb kev. Thaum ib tug ob peb pawg sawv los thiab lub caij nplooj zeeg ntawm lub pab koomtes txhua lub caij, lub ntsiab lus nws yeej tsis muaj raws nraim tib yam ob zaug nyob rau hauv ib tug kab, nws yog ib txwm…