Pou vwayajè ki rive yo dwe enterese nan espò, plantasyon Angletè pou alimèt Lig Premier kapab yon eksperyans espesyal. Pandan ke yon ekip kèk monte pou ale ak pou soti tonbe nan lig la chak sezon, sa vle di li pa janm ekzakteman menm bagay la de fwa nan yon ranje, li toujou…