Fa dia lavitra izay hitranga ho liana amin'ny fanatanjahan-tena, nitsidika Premier League for Angletera lalao mety ho traikefa manokana. Raha vitsivitsy mitsangana ny ekipa ka ho lavo hiala amin'ny fanekena isaky ny vanim-potoana, izay midika fa tsy mitovy in-droa misesy, Tsy azo atao mihitsy…