Una part emocionant de viatjar a l'estranger és la imprevisibilitat de l'experiència. Quan es viatja a un país estranger, vostè estarà exposat a diferents cultures, ajustos, i experiències. Fins i tot si ho fa una mica de recerca, you are sure to be taken by surprise by some