Hosteli wedi cael rap drwg am fod yn frwnt, dim, ac stinky. Ond a oeddech chi'n gwybod bod hosteli bellach wedi'u huwchraddio? I'r rhai nad ydynt yn gwybod beth hosteli yn, nid oeddem yn unig misspell gwesty a'i redeg ag ef. Hostels are cheap accommodations that