Нийтийн байр бохир байх нь муу реп байсан, хавцлыг, болон өмхий эвгүй. Харин та нар зочид буудал одоо сайжруулсан гэдгийг мэдэх үү? Эдгээр Учир нь хэн нийтийн байр нь юу болохыг мэдэхгүй байна, Бид зүгээр л зочид буудал буруу бичвэл, энэ нь ажиллуулж чадахгүй байсан. Нийтийн байр хямд орон байр болно гэж үзэж байна…