زمان خواندن: 6 دقایق اه, سوئیس, کشوری زیبا و آرام بین ایتالیا و به راحتی نشسته است, فرانسه, و آلمان. ارزش این را دارد که ببینید چرا سوئیس به طور مداوم به عنوان یکی از خوشبخت ترین کشورهای جهان رتبه بندی می شود. بنابراین چه چیزی شما از زمانی که شما فکر می کنم "سوئیس، فکر می کنم? من…