ពេលវេលាអាន: 6 នាទី ah, ប្រទេស​ស្វីស, ប្រទេសស្រស់ស្អាតនិងសន្តិភាពមានភាពសុខស្រួលអង្គុយរវាងប្រទេសអ៊ីតាលី, ប្រទេសបារាំង, និងអាល្លឺម៉ង់. វាសមនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដើម្បីមើលថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសស្វីសត្រូវបានគេវាយតម្លៃជាប្រទេសមួយដែលមានសុភមង្គលបំផុតនៅលើពិភពលោក. ដូច្នេះអ្វីដែលអ្នកមិនគិតពីពេលដែលអ្នកគិតថា "ប្រទេសស្វីស"? ខ្ញុំ…