ເວລາອ່ານ: 6 ນາທີ Ah, ສະວິດເຊີແລນ, ເປັນປະເທດທີ່ສວຍງາມແລະສະຫງົບງຽບທີ່ນັ່ງຢ່າງສະບາຍລະຫວ່າງອິຕາລີ, ປະເທດຝຣັ່ງ, ແລະເຢຍລະມັນ. ມັນສົມຄວນທີ່ຈະເຂົ້າເບິ່ງເພື່ອເບິ່ງວ່າເປັນຫຍັງປະເທດສະວິດເຊີແລນຈຶ່ງຖືກຈັດເປັນປະເທດ ໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດໃນໂລກ. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ທ່ານຄິດວ່າໃນເວລາທີ່ທ່ານຄິດວ່າ 'ສະວິດເຊີແລນ'? ຂ້າພະເຈົ້າ…