කියවීමේ වේලාව: 6 මිනිත්තු ah, ස්විට්සර්ලන්තය, ඉතාලිය අතර සුවපහසු ලෙස වාඩි වී සිටින සුන්දර හා සාමකාමී රටකි, ප්රංශය, හා ජර්මනිය. ස්විට්සර්ලන්තය ලෝකයේ වඩාත්ම සන්තෝෂවත් රටක් ලෙස නිරන්තරයෙන් ශ්‍රේණිගත කරන්නේ ඇයිද යන්න බැලීම වටී. ඒ නිසා ඔබ 'ස්විට්සර්ලන්තයේ සිතන විට කුමන හිතන්නේ? මම…