Rastući trend što više ekološki izazvala je brojne, i varirala zelenih inicijativa globalno, u velikim gradovima i malim gradovima podjednako. Jedan od mnogih znakova toga je sve veća upotreba obnovljive energije u svakodnevnom životu ljudi i rad u njenim sferama…