Oxu vaxtı: 3 dəqiqə Yeni qatar xətti başlayıb, Azərbaycanı əhatə edən, hinduşka, və Gürcüstan. line əhatə 820 Kilometr və sərnişin qatarlarının əlavə yük isteklerine. əvvəla, line Rusiyadan yan keçməklə isə Avropa və Çin qoşulmaq üçün ilk olacaq. Qatar işləyəcək…