A tendencia crecente no sentido de ser máis ecolóxica provocou numerosos, e varía iniciativas verdes globalmente, en cidades grandes e pequenas cidades iguais. One of the many signs of this is the increasing use of renewable energy in people’s everyday life and work in spheres it