Lub loj hlob sib ntawm ntau environmentally-phooj ywg tau sparked heev heev, thiab varied ntsuab thawj kauj ruam thooj plawv, nyob rau hauv loj lub zos thiab me me zos xwm yeem. One of the many signs of this is the increasing use of renewable energy in people’s everyday life and work in spheres it