Pieaug tendence ir videi draudzīgs ir izraisījis daudz, un mainās zaļās iniciatīvas visā pasaulē, lielajās pilsētās un mazpilsētās līdzīgi. One of the many signs of this is the increasing use of renewable energy in people’s everyday life and work in spheres it