Ny fitomboan'ny fironana mankany amin'ny tontolo iainana bebe kokoa ny maha-namana no niteraka maro, ary samy hafa eran-hetsika maitso, amin'ny tanàn-dehibe sy tanàna kely mitovy. One of the many signs of this is the increasing use of renewable energy in people’s everyday life and work in spheres it