Trendi në rritje drejt të qënit më miqësore për mjedisin ka shkaktuar të shumta, dhe të ndryshme iniciativa të gjelbra në nivel global, në qytetet e mëdha dhe qytetet e vogla njësoj. One of the many signs of this is the increasing use of renewable energy in people’s everyday life and work in spheres it