daha çevre dostu olma yolunda artan eğilim çok sayıda yol açtı, ve küresel yeşil girişimleri değişiyordu, büyük şehirlerde ve küçük kasabalarda hem de. Bu birçok belirtilerinden biri alanlarda halkın günlük yaşamında ve çalışmalarında yenilenebilir enerji kullanımı artmaktadır onu…