زمان خواندن: 6 دقایق نپال در لیست سطل همه نیست, اما باید اینطور باشد زیرا این مقصدی است که هر مسافری می تواند از آن لذت ببرد و کسانی را که بازدید می کنند تغییر می دهد. این کشور بلندترین کوه جهان را در خود جای داده است, اما سفر جذابی است, زوج…