زمان خواندن: 5 دقایق در حالت های متعدد از حمل و نقل امروز در دسترس است برای سفر به دور اروپا وجود دارد, اما سفر با قطار در مقابل سفر هواپیما یکی از جالب ترین است. با این حال, که حالت حمل و نقل بهتر است? در Save A Train, ما البته مغرضانه هستند و فکر می کنم که سفر با قطار است…