زمان خواندن: 5 دقایق اروپا, این سرزمین زیبا از شکوه و جلال و افسانه است که بدون شک مقصدی برای هر علاقه مندان به سفر خارج وجود دارد. با مکان هیبت بیداری بی حد و حصر به سفر, اروپا به عنوان یکی از قطب های تحصیل در خارج از کشور برای دانشجویان بین المللی شناخته شده است…