Sijhawm Nyeem Ntawv: 4 feeb Tsheb thauj mus los, nyob rau hauv txhua daim ntawv, yog lub caj qaum ntawm txhua lub tebchaws thiab nws txoj kev lag luam. Nws tsuas yog los ntawm txoj kev, rail, thiab huab cua uas peb muaj peev xwm txuas tau lub ntiaj teb hauv txoj kev uas nws tau los ua ntau me dua qhov nws yog. Yog li, thaum peb saib…