(ਪਿਛਲੇ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ: 27/03/2020)

Are you planning for the upcoming ਗਰਮੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਯਾਤਰਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਗਤ ਅਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲਈ ਢੰਗ ਹੈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣ, ਜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬੁਕਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ. ਇਸ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫਾਇਦੇ ਛੇਤੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਲਾਭ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ.

 

 

ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੇਤੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਉਤੇਜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਾਰ 'ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ,. ਸਾਨੂੰ 21 ਸਦੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਤਾਰ ' ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਟਿਕਟ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਬੁਕਿੰਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਕ ਵਿਧੀ, ਪਰ, ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ' ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਈ-ਮੇਲ ਕੇ.

ਆਨਟ੍ਵਰ੍ਪ ਲੰਡਨ ਰੇਲ ਨੂੰ

ਹੇਗ ਨੇ ਲੰਡਨ ਰੇਲ ਨੂੰ

ਬਾਰਡੋ ਲੰਡਨ ਰੇਲ ਨੂੰ

ਜਿਨੀਵਾ ਲੰਡਨ ਰੇਲ ਨੂੰ

 

 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ. ਉਥੇ ਹਨ, ਕਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲਾਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਅਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਛੋਟ ਵਾਰ ਤੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ.

Interlaken ਜ਼ੁਰੀ ਰੇਲ ਨੂੰ

Lucerne ਜ਼ੁਰੀ ਰੇਲ ਨੂੰ

ਜ਼ੁਰੀ ਰੇਲ ਨੂੰ ਬਰ੍ਨ

ਜਿਨੀਵਾ ਜ਼ੁਰੀ ਰੇਲ ਨੂੰ

 

ਛੂਟ ਕੋਡ ਤੱਕ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਟਿਕਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਟ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਖਰੀਦਣ ਵੱਧ ਕਦੇ. ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ' ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਛੂਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖਣ ਲਈ ਛੂਟ ਕੂਪਨ.

ਮਿਲਣ ਵੇਨਿਸ ਰੇਲ ਨੂੰ

ਪਡੋਵਾ ਵੇਨਿਸ ਰੇਲ ਨੂੰ

ਬੋਲੋਨੇ ਵੇਨਿਸ ਰੇਲ ਨੂੰ

ਰੋਮ ਵੇਨਿਸ ਰੇਲ ਨੂੰ

 

ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟ ਵੰਡ

ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ, ਜੇ. ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ, ਮਤ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵੇਲੇ ' ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ. ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾ ਆਨੰਦ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਲਾਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਲਾਭ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ.

 

Buying online tickets saves you valuable time and “Save a Traingives you an opportunity to get your tickets online. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਰ ਤੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 'ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ ਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸੰਭਾਲੋ to check their services and price before you book your tickets.

 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਪਾਠ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/how-online-train-ticket-booking-can-make-your-travel-hassle-free/ – (ਥੱਲੇ ੋਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੋਡ)

  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੋਜ ਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਵੇਗਾ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਤਰਨ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ / fr ਜ / ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ / de ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.