(അവസാനം അപ്ഡേറ്റ്: 20/02/2020)

അതുപോലെ, നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു യൂറോപ്പ് മാസം അടുത്ത രണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളും കോളേജിൽ തലക്കെട്ട് മുമ്പ് അവധിക്കാലം ആസൂത്രണം. ഒരുപക്ഷേ, നിങ്ങൾ ഒരു നീണ്ട അവധിക്കാലം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ എടുത്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കിണറ്, നിങ്ങൾ ശരിയായ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി.

യൂറോപ്പ് വർഷം മുഴുവനും ശരിയായ ചോയ്സ് ആണ് യാത്ര ചെയ്യുക, വേനൽക്കാല അല്ലെങ്കിൽ ശൈത്യകാലത്ത്, അത് തരണോ. സന്ദർശിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പകുതി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ട്രെയിൻ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും യാത്ര എളുപ്പം.

 

ഫെബ്രുവരിയിൽ യൂറോപ്പ് കുറഞ്ഞ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റുകൾ

 

യൂറോപ്പ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സമയത്ത് രസമാണ് വേനൽക്കാലത്ത് സമയം അതുപോലെ. എങ്കിലും, പോലുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള പാരീസ്, ബാര്സിലോന, ഐബൈസ, മറ്റുള്ളവരുമായി വരും വർഷം മുഴുവൻ സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥ.

തീവണ്ടികൾ ടുലൂസ് മാംട്പെല്ലിയര്

ടുലൂസ് തീവണ്ടികൾ നൈസ്

പാരീസ് ടുലൂസ് തീവണ്ടികൾ വരെ

തീവണ്ടികൾ ടുലൂസ് മാര്സൈല്

 

എന്തുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ യാത്രാ യൂറോപ്പ് ചുറ്റി മികച്ച മാർഗ്ഗം?

യൂറോപ്പിലും രാജ്യങ്ങളിൽ ചുറ്റും എല്ലാ കാണാൻ മികച്ച മാർഗം റെയിൽ ആണ്. ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് യുക്തിസഹമായി വിലമതിക്കപ്പെട്ട ട്രെയിൻ വഴി യാത്ര നിങ്ങൾ സ്ചെനെരിഎസ് കാണാൻ കഴിയും. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും വിലകുറഞ്ഞ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് യൂറോപ്പ്?

യൂറോപ്പിൽ അനുയോജ്യമായ യാത്രയിൽ കേന്ദ്ര യൂറോപ്പിലെയും തന്നെ, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്ട്രിയ പോലുള്ള കൌണ്ടികൾക്കും വഴി കടക്കാൻ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ഒപ്പം ഫ്രാൻസ്. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം തന്നെ പാടങ്ങളും ആണ്. പരാമർശിക്കേണ്ടതില്ല, ആളുകളെ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ ആകുന്നു സഹായകരമാണ് തരം.

യൂറോപ്പിലെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ തന്നെ – ഒരു ട്രെയിൻ സംരക്ഷിക്കുക,. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, യൂറോപ്പ് പുറത്തുവിട്ടത്, ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് അവരെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് ചെയ്യും. യൂറോപ്പിൽ നിന്നും സന്ദർഭം, പിന്നീട് ഒരു ട്രെയിൻ സംരക്ഷിക്കുക നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ഇന്റർ റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് കണ്ടെത്താം, മികച്ച ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് വില ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

സാല്സ്ബര്ഗ് വിയെന്ന ലേക്കുള്ള തീവണ്ടികൾ

മ്യൂനിച് വിയെന്ന ലേക്കുള്ള തീവണ്ടികൾ

സുരി വിയെന്ന ലേക്കുള്ള തീവണ്ടികൾ

പ്രാഗ് വിയെന്ന ലേക്കുള്ള തീവണ്ടികൾ

 

യൂറോപ്പിലെയും തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര അതറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ

യൂറോപ്പിലെയും തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല ആനുകൂല്യം അതിലൂടെ വളരെ. യൂറോപ്പിൽ മുഴുവൻ കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ ഫ്ലൈറ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എങ്കിലും, ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രകള് മറ്റുള്ളവരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വരും. ട്രെയിൻ യാത്രകൾ കൂടുതൽ രസകരവും ആവേശകരമായ ആകുന്നു, വിമാനത്തിൽ യാത്ര അധികം.

നൈസ് തീവണ്ടികൾ ലൈയന്

പാരീസ് നൈസ് തീവണ്ടികൾ വരെ

നൈസ് തീവണ്ടികൾ ആവിനാന്

നൈസ് തീവണ്ടികൾ വരെ മര്സെഇല്ലെസ്

 

ട്രെയിൽ സുഖപ്രദമായ

 

ഓസ്ട്രിയ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ മതിയായ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം കാഴ്ചകൾ. ട്രെയിൻ യാത്രകൾ വ്യക്തിഗത ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ ഉണ്ട്. സമാന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നേതൃത്വത്തിലുള്ള മറ്റ് പല യാത്രക്കാർ കാണാൻ ലഭിക്കും.

ഒരുപക്ഷേ, നിങ്ങൾ ഭൗമികവും ആളാണ് കാണാൻ കഴിയും. അതല്ലാതെ, നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യും പരിഗണിക്കാൻ സാമ്പത്തിക വശം. ഒരിക്കൽ ആസ്ട്രിയ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജാക്സ്, ഡെന്മാർക്ക്, ഒപ്പം സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, നിങ്ങളുടെ ചെലവ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വരും.

എങ്കിലും, നെതർലാൻഡ്സ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, ബെൽജിയം, കൂടാതെ ഫ്രാൻസ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സ് വെളിച്ചം ആകുന്നു. ഒരുപക്ഷേ, നിങ്ങളുടെ റൈഡ് ആസൂത്രണം ഒരു വിശ്വസനീയമായ ഓൺലൈൻ യാത്രാ ഗൈഡ് സഹായത്തോടെ യൂറോപ്പിൽ തുടരാൻ കഴിയും. ആ വഴി, നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആസൂത്രണം അതുപോലെ.

ആമ്സ്ടര്ഡ്യാമ് തീവണ്ടികൾ ബ്രസെല്സ്

ലണ്ടൻ ആമ്സ്ടര്ഡ്യാമ് തീവണ്ടികൾ വരെ

ആമ്സ്ടര്ഡ്യാമ് തീവണ്ടികൾ വരെ ബെർലിൻ

പാരീസ് ആമ്സ്ടര്ഡ്യാമ് തീവണ്ടികൾ വരെ

 

ചിലവുകുറഞ്ഞ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് കണ്ടെത്താൻ തയ്യാറാണോ? the best website is ഒരു ട്രെയിൻ സംരക്ഷിക്കുക

 

നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് കുറിപ്പ് ഉൾച്ചേർക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നോ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകളും ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഒരു ലിങ്ക് ഞങ്ങളെ ക്രെഡിറ്റ് ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/how-to-find-the-best-deals-for-cheap-train-europe-tickets/ - (എംബെഡ് കോഡ് കാണാൻ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ)

  • നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ തിരയൽ പേജുകൾ നേരിട്ട് നയിക്കുക കഴിയും. ഈ ലിങ്ക്, ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ട്രെയിൻ റൂട്ടുകൾ കണ്ടെത്തും – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാൻഡിംഗ് പേജുകൾ ഞങ്ങളുടെ ലിങ്കുകൾ ഇൻസൈഡ്, നാം തന്നെ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml നിങ്ങൾ / ഡി അല്ലെങ്കിൽ / അത് കൂടുതൽ ഭാഷകളിലേക്ക് / ഫ്രാൻസ് മാറ്റാനാകും.