ពេលវេលាអាន: 4 នាទី ប្រសិនបើអ្នកចង់រត់គេចទៅលំហែយោគកំពូលនៅអឺរ៉ុបសម្រាប់វិស្សមកាលបន្ទាប់របស់អ្នក។, អ្នកមានសំណាង. មួយចំនួននៃបណ្តាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបភាគច្រើនមានឱ្យបានើស្រស់ស្អាតដើម្បីផ្តល់នូវពេលដែលវាមកដល់យូហ្គានិងការសំរាកលំហែ. បើទោះបីជាប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានចាត់ទុកថាច្រើនបំផុត…