សៀវភៅសំបុត្ររថភ្លើង
ឥឡូវ​នេះ

កំណត់ហេតុបណ្ដាញ

ស្បែកប្លក, រូបភាពបានសាងសង់ឡើងដោយ Shufflehound. រក្សាសិទ្ធ© 2019 - រក្សាទុកការរថភ្លើង, ទីក្រុង Amsterdam, ប្រទេសហូឡង់