ເວລາອ່ານ: 6 ນາທີ ໃຜທີ່ເຄີຍເບິ່ງໜັງເລື່ອງການປີນພູ ຮູ້ວ່າການໄປຮອດຍອດພູເຂົາເອເວີເຣສບໍ່ແມ່ນວຽກງ່າຍ. ການໄປຮອດ Everest Base Camp ແມ່ນບໍ່ມີການກິນເຂົ້າປ່າ, ແຕ່ມັນເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍກວ່າສຳລັບຄົນສ່ວນໃຫຍ່. ມີຫຼາຍວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ…