ເວລາອ່ານ: 3 ນາທີ ທຸກຄົນປະຕິບັດຕໍ່ການເດີນທາງທີ່ແຕກຕ່າງ. ບາງມີຄວາມສຸກປະສົບການທີ່ມາຈາກການເດີນທາງໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຕອນທ້າຍອື່ນໆບາງພຽງແຕ່ເດີນທາງເນື່ອງຈາກການກົດດັນຂອງຫມູ່ເພື່ອນຫຼືຄອບຄົວຄວາມກົດດັນ. ເຫດຜົນໃດກໍ່ຕາມໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບການເດີນທາງ, ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ມັນມີວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຄົນມັກວາງແຜນ…