വായന സമയം: 3 മിനിറ്റ്
(അവസാനം അപ്ഡേറ്റ്: 18/06/2020)

ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സഞ്ചാര ശ്രമിക്കുക പരിചയം മെച്ചപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത രീതികൾ അപേക്ഷിക്കാം പണം ലാഭിക്കാൻ തന്ത്രങ്ങളും, സമയവും പ്രയത്നവും. വിദേശ ഒരു അവധി ആസ്വദിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് നിങ്ങൾ സമയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നാണ് ശദ്ധേയമായ.

യൂറോപ്പിൽ ഒരു യാത്രയിൽ ഉണ്ടാക്കി ആളുകൾ അവിടെ പലതും ആസ്വദിച്ചിരുന്നു യാത്രാ ട്രാൻസ്-യൂറോപ്യൻ വഴി റെയിൽവേ സേവനം തീർച്ചയായും അവരിൽ ഒന്നാണ്.

 

ട്രെയിൻ സേവനങ്ങൾ

 

യൂറോപ്പ് ഏറ്റവും എക്സോട്ടിക് ചില ഭൂഖണ്ഡം ടൂറിസ്റ്റ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളും നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ ആലോചിയ്ക്കുന്നത് എങ്കിൽ മനോഹരമായ ഭൂമി ഏറ്റവും മികച്ച കാഴ്ച, ട്രാൻസ്-യൂറോപ്യൻ ട്രെയിൻ സർവീസ് ശ്രമിക്കുക, നീ എവിടെ ധാരാളം ആസ്വദിക്കാം ഓൺലൈൻ എന്റെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ. ബ്ലോഗ് വഴി പോയി നിങ്ങൾ കാണാതിരിക്കരുത് എന്താണെന്നറിയാൻ ഈ അത്ഭുതകരമായ ട്രെയിൻ യാത്ര എപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ.

ലണ്ടൻ ബ്രസെല്സ് തീവണ്ടികൾ വരെ

കൊലോന് തീവണ്ടികൾ ബ്രസെല്സ്

കൊളോൺ വിയെന്ന ലേക്കുള്ള തീവണ്ടികൾ

കൊളോൺ ഇന്ന്സ്ബ്രക് തീവണ്ടിയുടെ

 

യാത്ര കൂടുതൽ പ്രധാനമായി വരുന്ന

ചില ജനം, യാത്ര നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എത്തുന്ന കൂടുതൽ പ്രധാനമാണ് ഒരു വിനോദ യാത്ര. യൂറോപ്പിൽ എങ്കിൽ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം അവസരം കാണാതിരിക്കരുത് അടുത്ത നിന്ന് മനോഹരമായ ഭൂഖണ്ഡം.
ട്രെയിൻ യാത്ര നിങ്ങളുടെ യൂറോപ്പ് യാത്രയിൽ ശ്രദ്ധേയനാക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നു. അത് ആസ്വദിക്കൂ ആഡംബര ട്രെയിൻ യാത്ര ഇതിനായി ആനുകൂല്യം, Europe ഉള്ളിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള എത്താൻ ഓൺലൈൻ എന്റെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ഓപ്ഷൻ.

മിലൻ റോം തീവണ്ടിയുടെ

ഫ്ലോറൻസ് റോം തീവണ്ടിയുടെ

റോം തീവണ്ടികൾ മിലന്

റോം തീവണ്ടികൾ ന്യാപല്സ്

 

യൂറോപ്യൻ ആസ്വദിക്കുക

യൂറോപ്പ് ചില ഭവനം മികച്ച ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഇവിടെ ലോകത്ത് ലോകോത്തര ആസ്വദിക്കാനാകും സാരമില്ല നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ട്രെയിൻ യാത്ര. ജർമ്മൻ റെയിൽവേ, ഒബ്ബ്, ത്ഗ്വ്ല്യ്രിഅ, ഥല്യ്സ് ഒപ്പം എഉരൊസ്തര് ആകുന്നു യൂറോപ്പിൽ പ്രമുഖ ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ചില.
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് എത്താൻ പല യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ സേവനം ആസ്വദിക്കാനാകും യൂറോപ്പ്. നിങ്ങൾ ആമ്സ്ടര്ഡ്യാമ് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം ലണ്ടൻ, ബെർലിൻ ഹ്യാംബര്ഗ് ലേക്ക്, നേപ്പിൾസ് ഇതിനായി റോം, മിലൻ ലേക്ക് വെനിസ്, പാരീസ് ലംഡന്, ബെർലിൻ ലംഡന്, വിയന്ന ഇതിനായി മ്യൂനിച് മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള. എന്നാൽ മികച്ച ഒന്നു ഏത് സമയത്തും ഒരു പുസ്തകം എന്റെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ്.

ലണ്ടൻ ബ്രസെല്സ് തീവണ്ടികൾ വരെ

ലണ്ടൻ പാരീസ് തീവണ്ടിയുടെ

ലണ്ടൻ ലൈയന് തീവണ്ടികൾ വരെ

ലണ്ടൻ ആമ്സ്ടര്ഡ്യാമ് തീവണ്ടികൾ വരെ

 

 

ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുക

ഇത് മറ്റൊരു നേട്ടം ട്രാൻസ്-യൂറോപ്യൻ മുൻതൂക്കം എന്ന ട്രെയിൻ സർവീസ് ആസ്വദിക്കാൻ ഭൂമി സൗന്ദര്യം. അത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് പ്രശ്നമല്ല, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഡാറ്റ പാരീസ് ൽ നിന്നും ആമ്സ്ടര്ഡ്യാമ്, പ്രീ-ബുക്കിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് നേടാം. നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാം ഔദ്യോഗിക ട്രെയിൻ വെബ്സൈറ്റ് ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് സേവന ദാതാവിന്റെ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് എവിടെനിന്നും ഒരു പുസ്തകം വഴി ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈനിൽ.

സുരി സെർമാറ്റ് തീവണ്ടിയുടെ

സുരി ജിനീവ തീവണ്ടികൾ

മാംട്പെല്ലിയര് പാരീസ് തീവണ്ടിയുടെ

പാരീസ് തീവണ്ടികൾ നൈസ്

 

ഈ സമയത്ത് യൂറോപ്പിൽ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്-യൂറോപ്യൻ ട്രെയിൻ സർവീസ് കാണാതിരിക്കരുത് ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ട്രെയിൻ സർവീസ് കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന്, സമയ ക്രമം, ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് സൗകര്യം, സന്ദർശിക്കാം – www.saveatrain.com

 

നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് കുറിപ്പ് ഉൾച്ചേർക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നോ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകളും ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കാം വെറും ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ ലിങ്ക് ഞങ്ങളെ ക്രെഡിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Freasons-why-you-should-not-miss-trans-european-train-service%2F%3Flang%3Dml - (എംബെഡ് കോഡ് കാണാൻ അല്പം താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ)

  • നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ തിരയൽ പേജുകൾ നേരിട്ട് നയിക്കുക കഴിയും. ഈ ലിങ്ക്, ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ട്രെയിൻ റൂട്ടുകൾ കണ്ടെത്തും – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാൻഡിംഗ് പേജുകൾ ഞങ്ങളുടെ ലിങ്കുകൾ ഇൻസൈഡ്, നാം തന്നെ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, നിങ്ങൾ / അത് അല്ലെങ്കിൽ കരുനാഗപ്പള്ളി / കൂടുതൽ ഭാഷകളിലേക്ക് / ഡി മാറ്റാനാകും.