വായന സമയം: 3 മിനിറ്റ്
(അവസാനം അപ്ഡേറ്റ്: 21/02/2021)

സ്വിസ് ട്രെയിനുകൾ പ്രകാരം യൂറോപ്പിൽ മികച്ച ആകുന്നു ബോസ്റ്റൺ കൺസൾട്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്. ഒന്നാമതായി, സ്വിസ് ഗുണമേന്മയുള്ള ഇറ്റിറ്റു ഉണ്ടായിട്ടും ഉയർന്ന റേറ്റിങ്. സ്വിസ് ഒരു നേടി 7.2 റാങ്ക് നിന്നു 10. ഡെന്മാർക്ക് പടർത്തുകയും, ഫിൻലാൻഡ്, , ജർമനി ഒരു നേടി 6+ റേറ്റിംഗ്. റേറ്റിംഗ് കൂട്ടത്തിൽ, ബൾഗേറിയയുടെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിംഗ് നേടിയെന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസക്തമാണ് 1.9. അത് മുഴുവൻ നേടി കാരണം സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അതിന്റെ ഉയർന്ന റേറ്റിംഗും ഉപയോഗം തീവ്രത.

 

സ്വിസ് ട്രെയിനുകൾ
സ്വിസ് ട്രെയിനുകൾ പകര്ച്ചവ്യാധികള് ദൃശ്യങ്ങള്ക്ക്.

റിപ്പോർട്ട് വിശദാംശങ്ങൾ

ഉയർന്ന റേറ്റിംഗുകൾ നേടുന്നതിനു പുറമേ, സ്വിസ് ട്രെയിനുകളും പണത്തിന് നല്ല മൂല്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ റേറ്റിംഗുകളാണ്;

ടയർ 1

സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് (7.2)

ഡെന്മാർക്ക് (6.8)

ഫിൻലാൻഡ് (6.6)

ജർമ്മനി ഒപ്പം ആസ്ട്രിയ (6.1)

സ്വീഡൻ, ഫ്രാൻസ് (6.0)

————————————————————————-

സുരി തീവണ്ടികൾ വരെ ഇംതെര്ലകെന്

സുരി തീവണ്ടികൾ വരെ ലൂചെർണെ

സുരി തീവണ്ടികൾ റുപ്പി

ജനീവ സുരി തീവണ്ടിയുടെ

 

ടയർ 2

ബ്രിട്ടൺ ഒപ്പം നെതർലാൻഡ്സ് (5.3)

സ്പെയിൻ (5.0)

ബെൽജിയം (4.6)

ഇറ്റലി (4.5)

————————————————————————-

ലൈയന് ജിനീവ തീവണ്ടികൾ

സുരി ജിനീവ തീവണ്ടികൾ

പാരീസ് ജിനീവ തീവണ്ടികൾ

Lugano to ജനീവ ട്രെയിനുകൾ

 

ടയർ 3

റൊമാനിയ ആൻഡ് ബൾഗേറിയ (1.9)

————————————————————————-

മ്യൂനിച് ബാസല് തീവണ്ടിയുടെ

സുരി ബാസല് തീവണ്ടിയുടെ

ബാസല് തീവണ്ടികൾ റുപ്പി

ജനീവ ബാസല് തീവണ്ടിയുടെ

 

എന്താണ് സ്വിസ് യൂറോപ്പിലെ മികച്ച ട്രെയിനുകൾ ചെയ്യുന്നു?

ഒന്നാമതായി, സ്വിസ് ട്രെയിൻ യൂറോപ്പിലെ മികച്ച യാത്ര വരുത്തുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മാത്രമല്ല സ്വിസ് ട്രെയിനുകൾ യൂറോപ്പിൽ മികച്ച വിശ്വാസ്യതയും കൃത്യനിഷ്ഠയും നൽകുന്നത് മാത്രമല്ല അവർ കണക്കാക്കുന്നു വളരെ സുരക്ഷിതം മികച്ച നിലവാരമുള്ള സേവനത്തോടെ. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരാണ് സ്വിസ് 10,000 ദിവസേനയുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രെയിനുകൾ 3000 കിലോമീറ്റർ നെറ്റ്വർക്ക്. സ്വിസ് റയിൽ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ശേഷി വിനിയോഗം ഉണ്ട്.

ഇംതെര്ലകെന് തീവണ്ടികൾ ബാസല്

ഇംതെര്ലകെന് തീവണ്ടികൾ റുപ്പി

ലൂസേൺ ഇംതെര്ലകെന് തീവണ്ടിയുടെ

സുരി ഇംതെര്ലകെന് തീവണ്ടിയുടെ

 

HTTPS://www.youtube.com/watch?V = ദ്൨വ്ഫ്സ്ജ്ക്സ൦൯ഇ

 

ചെറിയ നല്ലത്

സ്വിസ് ട്രെയിനുകൾ റാങ്ക് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് എണ്ണം ഒരു കാരണമുണ്ട് 1 മുതലുള്ള 2012. ചെറിയ റെയിൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ രാജ്യങ്ങൾ (കീഴെ 6,000 കിലോമീറ്റർ) ഈ സമയത്ത് എല്ലാ റേറ്റിംഗുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഉൾപ്പെടുന്നു, ഡെന്മാർക്ക്, ഫിൻലാൻഡ്, നോർവേ, നെതർലാൻഡ്സ്, ഒപ്പം ലക്സംബർഗ്. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൃത്യനിഷ്ഠയും നൽകുന്നു, അതിവേഗ റെയിൽ ശതമാനവും അവരുടെ സേവനത്തിനായി ഒരു കിലോമീറ്ററിന് കുറഞ്ഞ നിരക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. തുല്യമായി പ്രാധാന്യമുള്ളത്, ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ട്രെയിനുകൾ അവരുടെ താമസ സുരക്ഷാ സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു കുറച്ച് അപകടങ്ങള് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട്.

സുരി സെന്റ് മോരിട്സ് തീവണ്ടിയുടെ

Zermatt സെന്റ് മോരിട്സ് തീവണ്ടിയുടെ

സെന്റ് മോരിട്സ് തീവണ്ടികൾ ലൈയന്

സെന്റ് മോരിട്സ് തീവണ്ടികൾ ബാസല്

 

സ്വിസ് ട്രെയിനുകളുമായി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ സന്ദർശിക്കാനുള്ള മികച്ച സ്ഥലങ്ങൾ

സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ൽ സന്ദർശിക്കാൻ നിരവധി മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള അതിന്റെ ചെറിയ വലിപ്പം ഉണ്ട്. ആൽപ്‌സും ഹിമാനികളും പ്രധാന ആകർഷണമാണെങ്കിലും സഞ്ചാരികളും പുരാതന വിനോദങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു കോട്ടകൾ, വ്യക്തമായ ടര്കോയിസ് തടാകങ്ങൾ, ഒപ്പം ബ്യൂക്കോളിക് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളും. ആസ്വദിക്കാം വർഷത്തിൽ ഏത് സമയത്തും കാൽനടയാത്ര, ഐസ് സ്കേറ്റിംഗ്, ഉത്സവങ്ങളുമുണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ൽ ചര്നിവല്സ്. കൂടാതെ, കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നിരക്ക് വളരെ കുറവായതിനാൽ സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിൽ ഇത് യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലമാണ്. സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിൽ കാണേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മാറ്റർഹോൺ ഉൾപ്പെടുന്നു, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോട്ടോയെടുത്ത പർവ്വതമായ സെർമാറ്റ്. തുല്യ, ചാറ്റോ ഡി ചില്ലൺ, Montreux സഞ്ചാരികളുടെ ഒരു അനിവാര്യമായ കാണാൻ ആണ്. അടങ്ങുന്ന ഈ പുരാതന വെള്ളം കോട്ടയിൽ 25 കെട്ടിടങ്ങളും മൂന്ന് മുറ്റങ്ങളിലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചരിത്ര കെട്ടിടങ്ങൾ ഒന്നാണ്.

 

സംരക്ഷിക്കുക ഒരു സ്വിസ് ട്രെയിൻ ഒരു ട്രെയിൻ ബുക്ക് ചെയ്യുക

ഉപസംഹാരമായി, ഒരു സ്വിസ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനോഹരമായ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുകൾ യൂറോപ്പിൽ. നിങ്ങൾ ഒരു റൊമാന്റിക് അവധിക്കാലം തിരയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാടങ്ങളും പാലങ്ങൾ, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പോകാൻ സ്ഥലം ആണ്. എടുക്കുക 3 മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്വിസ് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് easy-to-use ട്രെയിന് സൈറ്റ്. ടിക്കറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങാം, നിരവധി ബദൽ പേയ്മെന്റുകൾ.

 

നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് കുറിപ്പ് ഉൾച്ചേർക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നോ, തുടർന്ന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fswiss-trains-ranked-best-europe%2F%3Flang%3Dml - (എംബെഡ് കോഡ് കാണാൻ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ)

  • നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ തിരയൽ പേജുകൾ നേരിട്ട് നയിക്കുക കഴിയും. ഈ ലിങ്ക്, ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ട്രെയിൻ റൂട്ടുകൾ കണ്ടെത്തും – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാൻഡിംഗ് പേജുകൾ ഞങ്ങളുടെ ലിങ്കുകൾ ഇൻസൈഡ്, നാം തന്നെ https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, നിങ്ങൾ കരുനാഗപ്പള്ളി / ൽ / അല്ലെങ്കിൽ / TR കൂടുതൽ ഭാഷകളും മാറ്റാം.