വായന സമയം: 3 മിനിറ്റ്
(അവസാനം അപ്ഡേറ്റ്: 10/09/2021)

ഈ പോസ്റ്റ്, നമുക്ക് കൂടുതലറിയാൻ ശ്രമിക്കും പ്രാദേശിക ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഓൺലൈൻ. പല കേസുകളിലും, യാത്രക്കാർ അവസാന നിമിഷം വരെ കാത്തിരിക്കുകയും തുടർന്ന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് അവസാന നിമിഷം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിയുള്ള കാര്യം അല്ല.

 

പ്രാദേശിക ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ്

 

ചിലപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക്, നിങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റുകളുടെ ഡീലുകളും ചാർജുകളും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ടിക്കറ്റ് സാധാരണ ട്രെയിനുകളിൽ ഇഷ്യു ഒരു പ്രത്യേക റൂട്ടിന്റെ. നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ആ വഴി യാത്ര നിത്യേന, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓഫറുകളും വരുന്ന ടിക്കറ്റ് വാങ്ങണം.

മിലൻ റോം തീവണ്ടിയുടെ

ഫ്ലോറൻസ് റോം തീവണ്ടിയുടെ

സലേർണോയും റോം തീവണ്ടിയുടെ

റോം തീവണ്ടികൾ ന്യാപല്സ്

 

ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമയം യാത്രാ

നിങ്ങൾ നിരന്തരം യാത്ര ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ യാത്ര ന്ന സൂക്ഷ്മമായി തന്നെ. നിങ്ങൾ പ്രതിമാസ പാസുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതു ആണ്. ഒരു പ്രതിമാസ പാസ് നിങ്ങൾ ഒരു ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ സങ്കീർണ്ണതയില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉറപ്പാക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു ഭാവത്തിൽ, സീസണിൽ സ്വഭാവം കാരണം, തിച്കെത്ലെഷ് സഞ്ചാരികൾ ഉയർന്ന വരണ്ട നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിട്ടു കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എല്ലായിടത്തും പോപ്പ് പ്രവണത.

ബെർലിൻ തീവണ്ടികൾ ബ്രെമന്

ലെയിസീഗ് ബെർലിൻ തീവണ്ടിയുടെ

ബെർലിൻ തീവണ്ടികൾ വരെ ഹാനോവർ

ഹാംബർഗ് ബെർലിൻ തീവണ്ടിയുടെ

 

ഓഫ് സീസൺ യാത്ര

പണം ലാഭിക്കാൻ ജ്ഞാനിയായ വഴി എന്നതാണ് ഓഫ്-സീസണിൽ യാത്ര. ഓഫ് സീസൺ ഒരു നോൺ സൂചിപ്പിക്കുന്നു-ഉത്സവം കാലയളവ്. ഫെബ്രുവരി മാസം-ഏപ്രിൽ ജൂൺ-ഒക്ടോബർ ഓഫ് സീസണിലും കണക്കാക്കുന്നു. സഞ്ചാരികൾ സാധാരണ അവരുടെ ചെയ്യരുതേ പ്രാദേശിക ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഓൺലൈൻ.

സലേർണോയും ഫ്ലോറൻസ് തീവണ്ടിയുടെ

ലേക്സേ ഫ്ലോറൻസ് തീവണ്ടിയുടെ

ബാരി റോം തീവണ്ടിയുടെ

ജെനോവ ഫ്ലോറൻസ് തീവണ്ടിയുടെ

 

 

മുൻകൂർ ബുക്കിംഗ് - അത് നല്ലതോ ചീത്തയോ ആണ്?

പേര് പോലെ, മുൻകൂർ ബുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രാദേശിക ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഓൺലൈൻ. നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് സ്ഥിരീകരിക്കുക. പരാമർശിക്കേണ്ടതില്ല, ടിക്കറ്റ് ചെലവ് വളരെ ഇല്ല.

നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ആദ്യത്തെ മാസം ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് കുറച്ചു ശേഷം, അത് വിലകുറഞ്ഞ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എങ്കിലും, നിങ്ങൾ വിപുലമായ ബുക്കിംഗ് പിന്നീട് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അറിയാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന. അതുപോലെ, മുമ്പുകൂട്ടി യാത്രയ്ക്കിടെ തീരുമാനിക്കാം തുടർന്ന് മുൻകൂട്ടി അത് ബുക്ക്.

പ്രാഗ് തീവണ്ടികൾ ഫ്ര്യാംക്ഫര്ട്

പ്രാഗ് തീവണ്ടികൾ മ്യൂനിച്

പ്രാഗ് തീവണ്ടികൾ വരെ ബെർലിൻ

പ്രാഗ് തീവണ്ടികൾ വിയെന്ന

 

 

അത് ഗുണമോ ദോഷമോ ഒന്നും ആണ്; അത് നിങ്ങൾ അവസാന നിമിഷം യാത്ര തീരുമാനിക്കാന് വ്യക്തിയുടെ തരം അല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് മാത്രം എന്നതാണ്.

 

ഏതുസമയത്തും ടിക്കറ്റ്

നിങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ടിക്കറ്റിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നറിയുന്നത് സന്തോഷിക്കും. അവരെ മുൻകൂർ ബുക്കിംഗ് ടിക്കറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഏക വ്യത്യാസം മാത്രമേ യാത്രാ ദിവസം ഏതുസമയത്തും ടിക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ്.

എങ്കിലും, അവർ വിശ്വസനീയമായ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദീർഘദൂര യാത്ര യാത്ര സമയമാകുമ്പോൾ, ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഓൺലൈനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കാമെന്നും സംരക്ഷിക്കുക ഒരു ട്രെയിൻ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുക ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് സഹായം Facebook.

 

നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് കുറിപ്പ് ഉൾച്ചേർക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നോ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകളും ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഒരു ലിങ്ക് ഞങ്ങളെ ക്രെഡിറ്റ് ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhen-you-should-do-your-local-train-ticket-booking-online%2F%3Flang%3Dml - (എംബെഡ് കോഡ് കാണാൻ അല്പം താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ)

  • നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ തിരയൽ പേജുകൾ നേരിട്ട് നയിക്കുക കഴിയും. ഈ ലിങ്ക്, ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ട്രെയിൻ റൂട്ടുകൾ കണ്ടെത്തും – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാൻഡിംഗ് പേജുകൾ ഞങ്ങളുടെ ലിങ്കുകൾ ഇൻസൈഡ്, നാം തന്നെ https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml നിങ്ങൾ / ja / ലേക്ക് / അത് മാറ്റാനോ കൂടുതൽ ഭാഷകളും.