Захиалга нь галт тэрэгний тасалбар одоо

Нүүрстөрөгчийн ул мөрийг тооцоолох машин