Унших цаг: 3 минут Хүн бүр өөр өөр явж үздэг. Зарим улмаас үе тэнгийнхний дарамт, гэр бүлийн дарамт, зарим нь зөвхөн аялах нөгөө дээр байхдаа аялж ирдэг туршлага эдэлнэ. Ямар ч шалтгаан нь явж ирэх үед, Хүмүүс хэрхэн төлөвлөх дуртай янз бүрийн арга байдаг…