पढ्ने समय: 3 मिनेट सबैलाई अलग यात्रा व्यवहार. केही कारण साथीहरूको दबाबको वा परिवार दबाव केही बस यात्रा अन्य अन्त मा गर्दा यात्रा आउँछ कि अनुभव आनन्द. जो कारण यो यात्रा गर्न आउँदा, फेरि त्यहाँ मान्छेहरु लाई योजना बनाउन को लागी बिभिन्न तरिकाहरु छन्…