ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 3 ਮਿੰਟ ਰੇਲ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਕਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਲ 5-ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼. ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ੈੱਫ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਭੋਜਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ…