Ukujonga ukuze ubone ezinye izakhiwo libalaseleyo kwi iholide yakho elandelayo? Ukuba kunjalo, akukho mhlawumbi akukho indawo engcono kunokuba Europe kuwe. Enoba unomdla izimbo bokwakha lwamandulo okanye enethemba ukufumana ezinye iimpahla ezaziwayo-sincinane, imizi yaseYurophu na enento. Makhe jonga…