Oxu vaxtı: 5 dəqiqə Siz tarixi ilə əlaqə kazanılmış, incəsənət, Brüssel mədəniyyət və indi şəhər hüdudlarından kənarda tədqiq etmək üçün hazır. xoşbəxtlikdən, Brüsseldən bir günlük səfər çərçivəsində tədqiq etmək üçün bir çox var. Belə ki, biz qərar verdik ki,…