Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo oo kaliya dhowr saacadood gudahood, aad la sahaminta kartaa dadkii badnaa ka mid ah dalalka cusub oo dhalaalaya iyo sparkly. laakiin, waxa sida ugu fiican oo ay halkaas ka heli. Tabobaro oo ay kasoo horjeeddo Bus Yurub markii u safraya? This article was written to educate about Train Travel and was made