Leestyd: 3 minute Nie lank ná die Channel Tunnel soveel verwys na as die Eurostar Tunnel oopgemaak in 1994, dit was gedoop een van die sewe wonders van die moderne wêreld. Volgens die Amerikaanse Vereniging van Siviele Ingenieurs, die titel is welverdiende. It put the