dracs ballant, unicorns, i volant porcs. si, porcs! Celebrar l'any del porc, Celebri l'Any Nou xinès a Europa! any nou xinès, també conegut com el Festival de Primavera o Any Nou lunar, és l'esdeveniment més important en el calendari xinès. It’s a special