Biz bu yangi o'n yil kirib sifatida Eko friendly sayohat ongimizda muhim mavqega ega bo'lgan. Bunday Robert Swan va Greta Thunberg sifatida ekologik faollari bilan, dunyoga xabar billur aniqlik bilan yetkazib qilinmoqda. We are running out of time to