زمان خواندن: 5 دقایق شما باید بارهای از گزینه زمانی که شما تصمیم چگونه به سفر. مانند نام فیلم معروف, شما می توانید از طریق هواپیماهای رفتن, قطار, و خودرو. هنگامی که آن را به مصرف یک تور از ایتالیا می آید, با این حال – there are some definite perks to going by