ເວລາອ່ານ: 5 ນາທີ ພວກເຮົາກໍາລັງຍະການ 5 ປ່າໄມ້ທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດໃນເອີຣົບມີແຕ່ໃນທີ່ໃຊ້ເວລາສໍາລັບວັນພັກລະດູງານບຸນ! ການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ ສຳ ລັບຄົນມັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຫາດຊາຍ. ແຕ່ວ່າເອີຣົບມີວິທີການຫຼາຍກ່ວາຝັ່ງໂຄງການຂຸດຄົ້ນ. ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຈັບມືກັນ…