זמן קריאה: 4 דקות תחבורה, בכל צורה, היא עמוד השדרה של כל מדינה וכלכלה. זה היה רק ​​דרך כבישים, רכבת, ואוויר שהצלחנו לחבר את העולם באופן שהוא נעשה קטן בהרבה מכפי שהוא באמת. לפיכך, כשאנחנו מסתכלים…