Jedan od najčešćih i najjednostavnijih načina za putovanje između Londona i Pariza je preko Eurostara, visoke brzine vlaka koji povezuje dvije glavice. Iako postoji mnoštvo opcija za putnike u potrazi za napraviti hop, the Eurostar remains one of the