Eco agradable curso está na vangarda das nosas mentes como nós entrar nesta nova década. Activistas ambientais, tales como Robert Swan e Greta Thunberg, a mensaxe para o mundo está a ser entregado con claridade cristalina. We are running out of time to