Es pensa, encertadament, que el viatge és una cosa que comprar per ser o sentir-se ric! I no sempre és necessari que hagueu de separar-vos dels diners guanyats per gaudir de les riqueses. While planning to venture out in the sun-kissed tropical