همه گردشگران خواب در مورد بازدید از سنگهای پنهان در اروپا و همچنین شهرهای بزرگ برجسته اروپایی. یک عکس از آنها با خوشحالی ایستاده در کنار برج ایفل, کولوسئوم یا بیگ بن باعث می شود همه احساس استثنایی (و ما کاملا که!). Whether you are an Instagram addict